User Tools

Site Tools


3548--14190-sold-n-la-gi

14190 Soldán là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1920.3406428 ngày (5.26 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3548--14190-sold-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)