User Tools

Site Tools


3549--14589-stevenbyrnes-la-gi

Stevenbyrnes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14589
Tên thay thế 1998 RW79
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9715343
Viễn điểm quỹ đạo 2.9070731
Độ lệch tâm 0.1917635
Chu kỳ quỹ đạo 1391.5449574
Độ bất thường trung bình 115.61614
Độ nghiêng quỹ đạo 5.42826
Kinh độ của điểm nút lên 183.93995
Acgumen của cận điểm 282.56825
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

14589 Stevenbyrnes (1998 RW79) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14589 Stevenbyrnes
3549--14589-stevenbyrnes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)