User Tools

Site Tools


3550--14980-gustavbrom-la-gi

Gustavbrom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Šarounová
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14980
Đặt tên theo Gustav Brom
Tên thay thế 1997 TW9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6798047
Viễn điểm quỹ đạo 3.4467325
Độ lệch tâm 0.1251813
Chu kỳ quỹ đạo 1958.2855797
Độ bất thường trung bình 352.02227
Độ nghiêng quỹ đạo 2.93098
Kinh độ của điểm nút lên 89.66734
Acgumen của cận điểm 291.87857
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

14980 Gustavbrom (1997 TW9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1997 bởi L. Šarounová ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14980 Gustavbrom
3550--14980-gustavbrom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)