User Tools

Site Tools


3551--15350-naganuma-la-gi

Naganuma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15350
Tên thay thế 1994 VB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7251200
Viễn điểm quỹ đạo 3.0373986
Độ lệch tâm 0.2755430
Chu kỳ quỹ đạo 1342.1728839
Độ bất thường trung bình 247.77518
Độ nghiêng quỹ đạo 4.62074
Kinh độ của điểm nút lên 198.05495
Acgumen của cận điểm 204.16908
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

15350 Naganuma (1994 VB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1994 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15350 Naganuma
3551--15350-naganuma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)