User Tools

Site Tools


3554--11141-jindrawalter-la-gi

Jindrawalter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Ticha và M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11141
Tên thay thế 1997 AX14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7561148
Viễn điểm quỹ đạo 3.4432684
Độ lệch tâm 0.3244911
Chu kỳ quỹ đạo 1531.0210379
Độ bất thường trung bình 16.46459
Độ nghiêng quỹ đạo 13.03335
Kinh độ của điểm nút lên 113.73242
Acgumen của cận điểm 210.31872
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11141 Jindrawalter (1997 AX14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1997 bởi J. Ticha và M. Tichy ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11141 Jindrawalter
3554--11141-jindrawalter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)