User Tools

Site Tools


3555--11334-rio-de-janeiro-la-gi

Rio de Janeiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11334
Đặt tên theo Rio de Janeiro
Tên thay thế 1996 HM18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1648189
Viễn điểm quỹ đạo 2.9935717
Độ lệch tâm 0.1606611
Chu kỳ quỹ đạo 1512.9506686
Độ bất thường trung bình 243.07474
Độ nghiêng quỹ đạo 15.55937
Kinh độ của điểm nút lên 44.76112
Acgumen của cận điểm 278.89248
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

11334 Rio de Janeiro (1996 HM18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11334 Rio de Janeiro
3555--11334-rio-de-janeiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)