User Tools

Site Tools


3557--11768-merrill-la-gi

11768 Merrill là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2054.5126114 ngày (5.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3557--11768-merrill-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)