User Tools

Site Tools


3560--12370-kageyasu-la-gi

Kageyasu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 11 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12370
Tên thay thế 1994 GB9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0058509
Viễn điểm quỹ đạo 2.5960323
Độ lệch tâm 0.1282478
Chu kỳ quỹ đạo 1274.8433324
Độ bất thường trung bình 14.56109
Độ nghiêng quỹ đạo 2.41207
Kinh độ của điểm nút lên 175.08317
Acgumen của cận điểm 26.27143
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

12370 Kageyasu (1994 GB9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 1994 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12370 Kageyasu
3560--12370-kageyasu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)