User Tools

Site Tools


3561--12562-briangrazer-la-gi

Briangrazer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12562
Tên thay thế 1998 SP36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8637883
Viễn điểm quỹ đạo 3.4644411
Độ lệch tâm 0.0949164
Chu kỳ quỹ đạo 2055.7805208
Độ bất thường trung bình 43.50992
Độ nghiêng quỹ đạo 12.53184
Kinh độ của điểm nút lên 13.51389
Acgumen của cận điểm 206.45922
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

12562 Briangrazer (1998 SP36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Spacewatch phát hiện vào ngày 19 tháng 9 năm 1998 tại Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12562 Briangrazer
3561--12562-briangrazer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)