User Tools

Site Tools


3562--12776-reynolds-la-gi

Reynolds
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12776
Đặt tên theo Osborne Reynolds
Tên thay thế 1994 PT31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4239542
Viễn điểm quỹ đạo 2.6990080
Độ lệch tâm 0.0536904
Chu kỳ quỹ đạo 1497.3908588
Độ bất thường trung bình 203.15280
Độ nghiêng quỹ đạo 3.56633
Kinh độ của điểm nút lên 210.92129
Acgumen của cận điểm 42.71373
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12776 Reynolds (1994 PT31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12776 Reynolds
3562--12776-reynolds-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)