User Tools

Site Tools


3563--13046-aliev-la-gi

13046 Aliev (tên chỉ định: 1990 QB19) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Zhuravlyova ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 31 tháng 8 năm 1990. Nó được đặt theo tên Shamil' Gimbatovich Aliev, a Russian nhà toán học và naval designer.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13046 Aliev
3563--13046-aliev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)