User Tools

Site Tools


3564--13274-roygross-la-gi

Roygross
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13274
Tên thay thế 1998 QX37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3452458
Viễn điểm quỹ đạo 2.5710452
Độ lệch tâm 0.0459288
Chu kỳ quỹ đạo 1407.6989952
Độ bất thường trung bình 227.73317
Độ nghiêng quỹ đạo 7.61366
Kinh độ của điểm nút lên 335.17124
Acgumen của cận điểm 319.29886
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

13274 Roygross (1998 QX37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

Tiểu hành tinh đã được đặt tên cho Roy James Gross (b. 1987).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13274 Roygross
3564--13274-roygross-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)