User Tools

Site Tools


3565--13615-manulis-la-gi

Manulis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13615
Tên thay thế 1994 WP13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0491368
Viễn điểm quỹ đạo 3.1526370
Độ lệch tâm 0.2121392
Chu kỳ quỹ đạo 1532.0771634
Độ bất thường trung bình 92.95742
Độ nghiêng quỹ đạo 12.69697
Kinh độ của điểm nút lên 139.65693
Acgumen của cận điểm 249.34231
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

13615 Manulis (1994 WP13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1994 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13615 Manulis
3565--13615-manulis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)