User Tools

Site Tools


3566--13869-fruge-la-gi

Fruge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13869
Tên thay thế 2000 AR194
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2900364
Viễn điểm quỹ đạo 2.8681744
Độ lệch tâm 0.1120811
Chu kỳ quỹ đạo 1512.8715744
Độ bất thường trung bình 62.01335
Độ nghiêng quỹ đạo 8.69388
Kinh độ của điểm nút lên 224.37796
Acgumen của cận điểm 187.67709
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13869 Fruge (2000 AR194) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13869 Fruge
3566--13869-fruge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)