User Tools

Site Tools


3567--14203-hocking-la-gi

Hocking
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 25 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14203
Tên thay thế 1998 YT20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7173592
Viễn điểm quỹ đạo 3.4090844
Độ lệch tâm 0.1129081
Chu kỳ quỹ đạo 1958.2407339
Độ bất thường trung bình 93.33005
Độ nghiêng quỹ đạo 9.47302
Kinh độ của điểm nút lên 308.15811
Acgumen của cận điểm 345.16226
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

14203 Hocking (1998 YT20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 12 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14203 Hocking
3567--14203-hocking-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)