User Tools

Site Tools


3568--14593-everett-la-gi

Everett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14593
Tên thay thế 1998 SA26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9795819
Viễn điểm quỹ đạo 2.6318613
Độ lệch tâm 0.1414480
Chu kỳ quỹ đạo 1278.8179403
Độ bất thường trung bình 199.06990
Độ nghiêng quỹ đạo 5.51409
Kinh độ của điểm nút lên 56.39213
Acgumen của cận điểm 43.91152
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

14593 Everett (1998 SA26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1998 bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14593 Everett
3568--14593-everett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)