User Tools

Site Tools


3569--14988-tryggvason-la-gi

Tryggvason
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14988
Đặt tên theo Bjarni Tryggvason
Tên thay thế 1997 UA7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0050032
Viễn điểm quỹ đạo 4.0350626
Độ lệch tâm 0.3360989
Chu kỳ quỹ đạo 1916.9727167
Độ bất thường trung bình 17.87212
Độ nghiêng quỹ đạo 8.40185
Kinh độ của điểm nút lên 52.65524
Acgumen của cận điểm 318.52641
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

14988 Tryggvason (1997 UA7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14988 Tryggvason
3569--14988-tryggvason-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)