User Tools

Site Tools


3570--15360-moncalvo-la-gi

15360 Moncalvo (tên chỉ định: 1996 CY7) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Maura Tombelli và Giuseppe Forti ở Đài thiên văn vật lý thiên văn Asiago gần Asiago, Italy, ngày 14 tháng 2 năm 1996. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Moncalvo ở vùng Piedmont thuộc Italy.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15360 Moncalvo
3570--15360-moncalvo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)