User Tools

Site Tools


3573--11142-facchini-la-gi

Facchini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 7 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11142
Tên thay thế 1997 AP17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8220594
Viễn điểm quỹ đạo 3.1584790
Độ lệch tâm 0.0562524
Chu kỳ quỹ đạo 1888.7038251
Độ bất thường trung bình 253.31087
Độ nghiêng quỹ đạo 10.74550
Kinh độ của điểm nút lên 95.24921
Acgumen của cận điểm 200.13511
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

11142 Facchini (1997 AP17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 1 năm 1997 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11142 Facchini
3573--11142-facchini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)