User Tools

Site Tools


3575--11769-alfredjoy-la-gi

11769 Alfredjoy là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1530.3379943 ngày (4.19 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3575--11769-alfredjoy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)