User Tools

Site Tools


3576--11978-makotomasako-la-gi

Makotomasako
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11978
Tên thay thế 1995 SS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8227297
Viễn điểm quỹ đạo 3.4168769
Độ lệch tâm 0.3042494
Chu kỳ quỹ đạo 1548.8217661
Độ bất thường trung bình 301.68893
Độ nghiêng quỹ đạo 4.76829
Kinh độ của điểm nút lên 46.37499
Acgumen của cận điểm 37.06222
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

11978 Makotomasako (1995 SS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11978 Makotomasako
3576--11978-makotomasako-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)