User Tools

Site Tools


3578--12372-kagesuke-la-gi

Kagesuke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12372
Tên thay thế 1994 JF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0435803
Viễn điểm quỹ đạo 2.5120559
Độ lệch tâm 0.1028343
Chu kỳ quỹ đạo 1255.6742524
Độ bất thường trung bình 66.98786
Độ nghiêng quỹ đạo 4.20925
Kinh độ của điểm nút lên 166.65485
Acgumen của cận điểm 18.99379
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12372 Kagesuke (1994 JF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12372 Kagesuke
3578--12372-kagesuke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)