User Tools

Site Tools


3579--12777-manuel-la-gi

Manuel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Antolini và G. Zonaro
Nơi khám phá Pleiade Observatory
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12777
Tên thay thế 1994 QA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1198517
Viễn điểm quỹ đạo 3.0694301
Độ lệch tâm 0.1829884
Chu kỳ quỹ đạo 1526.5615994
Độ bất thường trung bình 358.04983
Độ nghiêng quỹ đạo 3.71800
Kinh độ của điểm nút lên 151.36593
Acgumen của cận điểm 304.57268
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12777 Manuel (1994 QA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1994 bởi P. Antolini và G. Zonaro ở Pleiade Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12777 Manuel
3579--12777-manuel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)