User Tools

Site Tools


3580--13049-butov-la-gi

Butov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13049
Tên thay thế 1990 RF17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1571928
Viễn điểm quỹ đạo 2.9922366
Độ lệch tâm 0.1621624
Chu kỳ quỹ đạo 1509.0099842
Độ bất thường trung bình 55.53776
Độ nghiêng quỹ đạo 13.45034
Kinh độ của điểm nút lên 193.15851
Acgumen của cận điểm 226.41432
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

13049 Butov (1990 RF17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1990 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13049 Butov
3580--13049-butov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)