User Tools

Site Tools


3581--13278-grotecloss-la-gi

Grotecloss
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13278
Tên thay thế 1998 QK42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9717358
Viễn điểm quỹ đạo 2.8693406
Độ lệch tâm 0.1854143
Chu kỳ quỹ đạo 1375.5181835
Độ bất thường trung bình 255.51316
Độ nghiêng quỹ đạo 2.05449
Kinh độ của điểm nút lên 182.65265
Acgumen của cận điểm 93.13442
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13278 Grotecloss (1998 QK42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13278 Grotecloss
3581--13278-grotecloss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)