User Tools

Site Tools


3582--13620-moynahan-la-gi

Moynahan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13620
Tên thay thế 1995 FM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1095762
Viễn điểm quỹ đạo 3.3338540
Độ lệch tâm 0.0348072
Chu kỳ quỹ đạo 2112.1713168
Độ bất thường trung bình 68.02136
Độ nghiêng quỹ đạo 4.03449
Kinh độ của điểm nút lên 47.39832
Acgumen của cận điểm 157.70261
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

13620 Moynahan (1995 FM3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13620 Moynahan
3582--13620-moynahan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)