User Tools

Site Tools


3583--14206-sehnal-la-gi

Sehnal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tichy và Z. Moravec
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14206
Tên thay thế 1999 CL10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6268172
Viễn điểm quỹ đạo 3.8008822
Độ lệch tâm 0.1826571
Chu kỳ quỹ đạo 2104.4410721
Độ bất thường trung bình 342.87163
Độ nghiêng quỹ đạo 8.42867
Kinh độ của điểm nút lên 117.68407
Acgumen của cận điểm 231.94951
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

14206 Sehnal (1999 CL10) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1999 bởi M. Tichy và Z. Moravec ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14206 Sehnal
3583--14206-sehnal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)