User Tools

Site Tools


3585--14989-tutte-la-gi

Tutte
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14989
Đặt tên theo W. T. Tutte
Tên thay thế 1997 UB7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9836136
Viễn điểm quỹ đạo 3.5680516
Độ lệch tâm 0.2853987
Chu kỳ quỹ đạo 1689.2282653
Độ bất thường trung bình 125.66103
Độ nghiêng quỹ đạo 16.53321
Kinh độ của điểm nút lên 48.12472
Acgumen của cận điểm 308.02940
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

14989 Tutte (1997 UB7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14989 Tutte
3585--14989-tutte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)