User Tools

Site Tools


3586--15363-ysaye-la-gi

Ysaye
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15363
Tên thay thế 1996 FT6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7590282
Viễn điểm quỹ đạo 2.7831710
Độ lệch tâm 0.2254729
Chu kỳ quỹ đạo 1250.1228419
Độ bất thường trung bình 53.94146
Độ nghiêng quỹ đạo 5.27143
Kinh độ của điểm nút lên 171.73909
Acgumen của cận điểm 157.23456
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15363 Ysaye (1996 FT6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15363 Ysaye
3586--15363-ysaye-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)