User Tools

Site Tools


3587--15675-goloseevo-la-gi

Goloseevo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15675
Tên thay thế 1978 SP5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4621990
Viễn điểm quỹ đạo 3.0837802
Độ lệch tâm 0.1120778
Chu kỳ quỹ đạo 1686.6337554
Độ bất thường trung bình 145.56995
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95181
Kinh độ của điểm nút lên 186.34646
Acgumen của cận điểm 196.40866
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

15675 Goloseevo (1978 SP5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15675 Goloseevo
3587--15675-goloseevo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)