User Tools

Site Tools


3589--10982-poerink-la-gi

Poerink
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10982
Tên thay thế 2672 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3061899
Viễn điểm quỹ đạo 4.0901991
Độ lệch tâm 0.2789088
Chu kỳ quỹ đạo 2089.0831478
Độ bất thường trung bình 146.63997
Độ nghiêng quỹ đạo 13.17738
Kinh độ của điểm nút lên 199.61851
Acgumen của cận điểm 125.10113
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10982 Poerink (2672 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Urijan Poerink.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008. 
3589--10982-poerink-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)