User Tools

Site Tools


3590--11144-radiocommunicata-la-gi

Radiocommunicata
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Ticha và M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11144
Đặt tên theo Radio
Tên thay thế 1997 CR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7066751
Viễn điểm quỹ đạo 3.1370427
Độ lệch tâm 0.0736462
Chu kỳ quỹ đạo 1824.2623241
Độ bất thường trung bình 171.86111
Độ nghiêng quỹ đạo 3.25638
Kinh độ của điểm nút lên 136.90214
Acgumen của cận điểm 267.23143
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11144 Radiocommunicata (1997 CR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1997 bởi J. Ticha và M. Tichy ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11144 Radiocommunicata
3590--11144-radiocommunicata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)