User Tools

Site Tools


3591--11336-piranesi-la-gi

11336 Piranesi (tên chỉ định: 1996 NS3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 14 tháng 7 năm 1996. Nó được đặt theo tên Giovanni Battista Piranesi, an Italian artist of the 18th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
3591--11336-piranesi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)