User Tools

Site Tools


3593--11980-ellis-la-gi

Ellis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11980
Tên thay thế 1995 SP8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2024511
Viễn điểm quỹ đạo 2.7225709
Độ lệch tâm 0.1056076
Chu kỳ quỹ đạo 1411.4505889
Độ bất thường trung bình 176.45096
Độ nghiêng quỹ đạo 6.43663
Kinh độ của điểm nút lên 172.73624
Acgumen của cận điểm 91.06599
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11980 Ellis (1995 SP8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11980 Ellis
3593--11980-ellis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)