User Tools

Site Tools


3594--12167-oliverm-ller-la-gi

12167 Olivermüller (tên chỉ định: 4306 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 29 tháng 9 năm 1973. Nó được đặt theo tên Oliver Müller, a cardiologist ở University of Heidelberg who helped treat van Houten-Groeneveld in April 2008.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
3594--12167-oliverm-ller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)