User Tools

Site Tools


3595--12373-lancearmstrong-la-gi

12373 Lancearmstrong
Khám phá
Khám phá bởi Charles de Saint-Aignan
Ngày khám phá 15 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Đặt tên theo Lance Armstrong
Tên thay thế 1994 JE9
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 22 tháng 9 năm 2006 (JD 2454000.5)
Cận điểm quỹ đạo 2,173 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2,728 AU
Bán trục lớn 2,450 AU
Độ lệch tâm 0,113
Chu kỳ quỹ đạo 1.401,294 d (3,84 a
Tốc độ vũ trụ cấp 1 không biết
Độ bất thường trung bình 46,642°
Độ nghiêng quỹ đạo 6,754°
Kinh độ của điểm nút lên 118,665°
Acgumen của cận điểm 149,719°
Đặc trưng vật lý
Kích thước không biết
Khối lượng không biết
Mật độ khối lượng thể tích không biết
Hấp dẫn bề mặt không biết
Tốc độ vũ trụ cấp 2 không biết
Chu kỳ tự quay không biết
Suất phản chiếu không biết
Nhiệt độ không biết
Kiểu phổ không biết
Cấp sao tuyệt đối (H) 14,0

Tiểu hành tinh 12373 Lancearmstrong là một tiểu hành tinh Vành đai chính được Charles de Saint-Aignan ở Đài thiên văn Lowell phát hiện, khi kiểm tra các tấm phim chụp tại Palomar. Nó được đặt theo tên của vận động viên đua xe đạp người Mỹ là Lance Armstrong.

Biểu đồ quỹ đạo này do JPL Small-Body Database Browser giả lập Tập tin:Lancearmstrong Orbit.jpg

3595--12373-lancearmstrong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)