User Tools

Site Tools


3597--13052-las-casas-la-gi

Las Casas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13052
Tên thay thế 1990 SN8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5424266
Viễn điểm quỹ đạo 2.7544946
Độ lệch tâm 0.0400361
Chu kỳ quỹ đạo 1574.3043444
Độ bất thường trung bình 187.96150
Độ nghiêng quỹ đạo 4.13633
Kinh độ của điểm nút lên 59.90904
Acgumen của cận điểm 143.97520
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

13052 Las Casas (1990 SN8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13052 Las Casas
3597--13052-las-casas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)