User Tools

Site Tools


3598--13279-gutman-la-gi

Gutman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13279
Tên thay thế 1998 QN43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0432067
Viễn điểm quỹ đạo 2.5755169
Độ lệch tâm 0.1152505
Chu kỳ quỹ đạo 1281.8475925
Độ bất thường trung bình 357.88363
Độ nghiêng quỹ đạo 5.12262
Kinh độ của điểm nút lên 37.46266
Acgumen của cận điểm 204.91701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

13279 Gutman (1998 QN43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13279 Gutman
3598--13279-gutman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)