User Tools

Site Tools


3599--13904-univinnitsa-la-gi

Univinnitsa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13904
Tên thay thế 1975 TJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9321413
Viễn điểm quỹ đạo 3.6077231
Độ lệch tâm 0.3024590
Chu kỳ quỹ đạo 1683.8450827
Độ bất thường trung bình 355.38301
Độ nghiêng quỹ đạo 8.23768
Kinh độ của điểm nút lên 35.55901
Acgumen của cận điểm 33.98589
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

13904 Univinnitsa (1975 TJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1975 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13904 Univinnitsa
3599--13904-univinnitsa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)