User Tools

Site Tools


3600--14214-hirsch-la-gi

Hirsch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14214
Tên thay thế 1999 RP86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0179915
Viễn điểm quỹ đạo 3.0114539
Độ lệch tâm 0.1975292
Chu kỳ quỹ đạo 1456.5774242
Độ bất thường trung bình 51.50092
Độ nghiêng quỹ đạo 3.18464
Kinh độ của điểm nút lên 101.17520
Acgumen của cận điểm 270.27669
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

14214 Hirsch (1999 RP86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14214 Hirsch
3600--14214-hirsch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)