User Tools

Site Tools


3601--14595-peaker-la-gi

Peaker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14595
Tên thay thế 1998 SW32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9601061
Viễn điểm quỹ đạo 3.1627057
Độ lệch tâm 0.2347538
Chu kỳ quỹ đạo 1497.3248420
Độ bất thường trung bình 62.54575
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81815
Kinh độ của điểm nút lên 5.34490
Acgumen của cận điểm 82.58246
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

14595 Peaker (1998 SW32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14595 Peaker
3601--14595-peaker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)