User Tools

Site Tools


3602--14990-zermelo-la-gi

Zermelo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14990
Tên thay thế 1997 UY10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7493512
Viễn điểm quỹ đạo 3.2034776
Độ lệch tâm 0.0762875
Chu kỳ quỹ đạo 1875.5926677
Độ bất thường trung bình 346.78015
Độ nghiêng quỹ đạo 1.52555
Kinh độ của điểm nút lên 189.27614
Acgumen của cận điểm 255.57707
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

14990 Zermelo (1997 UY10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14990 Zermelo
3602--14990-zermelo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)