User Tools

Site Tools


3603--15368-katsuji-la-gi

15368 Katsuji (tên chỉ định: 1996 JZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught và Yasukazu Ikari ở Moriyama, Shiga Prefecture, Nhật Bản, ngày 14 tháng 5 năm 1996. Nó được đặt theo tên Katsuji Koyama, nhà thiên văn học Nhật Bản,vậy lý, và giáo sư danh dự thuộc Kyoto University.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15368 Katsuji
3603--15368-katsuji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)