User Tools

Site Tools


3604--15676-almoisheev-la-gi

15676 Almoisheev (tên chỉ định: 1978 TQ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 8 tháng 10 năm 1978. Nó được đặt theo tên Alexandr Alexandrovich Moisheev, a Russian space observatory designer.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15676 Almoisheev
3604--15676-almoisheev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)