User Tools

Site Tools


3607--11145-emanuelli-la-gi

Emanuelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Sicoli và P. Chiavenna
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 29 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11145
Tên thay thế 1997 QH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8960986
Viễn điểm quỹ đạo 2.5154110
Độ lệch tâm 0.1403856
Chu kỳ quỹ đạo 1196.5594131
Độ bất thường trung bình 158.23916
Độ nghiêng quỹ đạo 5.11901
Kinh độ của điểm nút lên 277.22311
Acgumen của cận điểm 350.06100
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11145 Emanuelli (1997 QH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 8 năm 1997 bởi P. Sicoli và P. Chiavenna ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11145 Emanuelli
3607--11145-emanuelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)