User Tools

Site Tools


3608--11337-sandro-la-gi

Sandro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và G. Forti
Nơi khám phá Montelupo
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11337
Tên thay thế 1996 PG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9392228
Viễn điểm quỹ đạo 2.6288324
Độ lệch tâm 0.1509635
Chu kỳ quỹ đạo 1260.8122972
Độ bất thường trung bình 165.74434
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35096
Kinh độ của điểm nút lên 356.49010
Acgumen của cận điểm 297.52215
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

11337 Sandro (1996 PG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1996 bởi M. Tombelli và G. Forti ở Montelupo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11337 Sandro
3608--11337-sandro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)