User Tools

Site Tools


3609--11579-tsujitsuka-la-gi

Tsujitsuka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11579
Tên thay thế 1994 JN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0728739
Viễn điểm quỹ đạo 3.1026085
Độ lệch tâm 0.1989640
Chu kỳ quỹ đạo 1520.4763821
Độ bất thường trung bình 90.90790
Độ nghiêng quỹ đạo 13.60904
Kinh độ của điểm nút lên 201.54246
Acgumen của cận điểm 87.09840
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11579 Tsujitsuka (1994 JN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11579 Tsujitsuka
3609--11579-tsujitsuka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)