User Tools

Site Tools


3610--11771-maestlin-la-gi

Maestlin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ngày plates taken
Nơi khám phá Palomar by T. Gehrels
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11771
Đặt tên theo Michael Maestlin
Tên thay thế 4136 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2887656
Viễn điểm quỹ đạo 3.5443420
Độ lệch tâm 0.2152500
Chu kỳ quỹ đạo 1819.2961830
Độ bất thường trung bình 359.15607
Độ nghiêng quỹ đạo 7.48861
Kinh độ của điểm nút lên 32.25405
Acgumen của cận điểm 305.45083
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11771 Maestlin (4136 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ngày plates taken ở Palomar by T. Gehrels.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11771 Maestlin
3610--11771-maestlin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)