User Tools

Site Tools


3611--11981-boncompagni-la-gi

Boncompagni
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Osservatorio San Vittore
Ngày khám phá ngày 20 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11981
Đặt tên theo Baldassarre Boncompagni
Tên thay thế 1995 UY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4848465
Viễn điểm quỹ đạo 2.8234081
Độ lệch tâm 0.0637802
Chu kỳ quỹ đạo 1579.3596644
Độ bất thường trung bình 243.90050
Độ nghiêng quỹ đạo 4.68343
Kinh độ của điểm nút lên 321.83567
Acgumen của cận điểm 158.92293
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11981 Boncompagni (1995 UY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1995 ở Osservatorio San Vittore.

Nó được đặt theo tên Baldassare Boncompagni, prince thuộc Piombino và an Italian historian of mathematics.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11981 Boncompagni
3611--11981-boncompagni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)