User Tools

Site Tools


3612--12168-polko-la-gi

12168 Polko (tên chỉ định: 5141 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 25 tháng 9 năm 1973. Nó được đặt theo tên Norbert Polko, một nhà thiên văn học ở Đài thiên văn Sonneberg.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
3612--12168-polko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)